GRAD
Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století

Kutnohorský graduál - Vídeň


známý úvodní list
Tento pramen je uložen ve Vídeňské národní knihovně pod sign. 15501. Obsahuje 253 pergamenových listů velikosti 450 x 690 mm. Jde asi o nejznámější kutnohorský rukopis. Reprodukce jeho úvodního listu s obrazem kutnohorského dolování nesmí chybět snad v žádné publikaci o Kutné Hoře.

Graduál je dílem dílny iluminátora Matouše podobně jako graduál Smíškovský. Vznikal snad kolem roku 1490 patrně poněkud dříve než graduál Smíškovský (nebo částečně souběžně). Představuje novou generaci knižních vynikajících iluminací pozdní gotiky. Je zde patrná návaznost Valentinův Kutnohorský antifonář, z něhož převzal např. medailóny. Vedle hlavního malíře se na něm podílel patrně Valentinův žák. Výtvarnou stránku graduálu se podrobně zabývala řada autorů [11, 19, 20, 21] a další. Pramen představuje jedinečný soubor hornické ikonografie.


hostina havířů
Úvodní list navazuje na úvodní list Valentinův. Obsahuje obrazový popis celé technologie dobývání rudy včetně dopravy na povrch až k prodeji pod dohledem královského úředníka. Oproti Valentinovi je znát důvěrná znalost hornického života a smysl pro detail i pro humor. Širokými okny je průhled na okolní krajinu. (To, zda jde o iluzorní krajinu nebo o pokus zachytit jihozápadní okolí Kutné Hory s kostelem Sv. Trojice a kostelíky v Rovni a Pněvicích je předmětem diskusí.)

Graduál je utrakvistický. Svědčí o tom např. vyobrazení evangelistů kolem kalicha s nápisem "hoc facite in meam memoriam". Existují teorie, že byl objednán jako dar pro krále Vladislava Jagelonského [Drobná, 1971]. (Objevuje se zde 2x monogram W s menším L přes něj, což vede k domněnce, že jde o Vladislava a Ludvíka Jagelonského. Ludvík se však narodil až roku 1506, dávno po dokončení graduálu. Pozdější přimalování nemá přílišné opodstatnění [21].) Jiní se přiklánějí k názoru, že graduál objednala obec horníků pro kostel sv. Jakuba [18]. Tomu odpovídá také vyobrazení kostela v iniciále na fol. 116b [21]. V této době byl katedrálním kostelem utrakvistické církve (sídlil zde biskup) a graduál mohl být určen pro biskupské bohoslužby [23]. Může jít též o graduál, který byl po zrušení literátských bratrstev Josefem II prodán za 1 zlatý [23].


Vyobrazení kostela Sv. Jakuba


Současná podoba kostela
Notace chorálů je chorální rhombická, místy černá mensurální.
Z vícehlasých skladeb jsou obsaženy pouze 2 "Patrem" (Credo) v černé mensurální notaci na 4 linkách. Tyto skladby byly v tehdejší době v různých variantách velmi rozšířené. Druhá má charakter dvoutextového moteta.


Marie s dítětem a panna s jednorožcem
Úvodní list obsahuje některé podobné motivy jako list 4.. To svědčí o tom, že tvůrcům jeden zdroj sloužil jako předloha druhého či že oba použily společnou předlohu. (Malba podle předloh bylo běžnou praxí středověkých iluminátorů spíše než snaha o věrné zobrazení konrétního místa, osoby apod.) Je nutno však zároveň říci, že v případě kutnohorských rukopisů byli iluminátoři podrobně seznámeni s tehdejší báňskou technologií, kterou zde věrně zachycují.

Seznam vícehlasých skladeb

FolioSkladbaHlasůPoznámka
53b-55aPatrem2
58b-60aPatrem - Credamus patrem omnipotentem 2
CANTICA srpen 2005. Kontakt: kafka@email.cz