GRAD
Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století

Smíškovský graduál


Úvodní list s votivním obrazem
rodiny Smíškovy


Detail: Znak Smíšků z Vrchovišť

Vyobrazení kostela Sv. Trojice
Tento pramen je uložen v Rakouské národní knihovně ve Vídni pod sign. 15492 (2657). Obsahuje 493 pergamenových listů o velikosti 425 x 630 mm. Spolu s Kutnohorským graduálem uloženým uloženým tamtéž patří k nejznámějším iluminovaným rukopisům kutnohorské provenience. Vznikl spolu s ním v pražské dílně iluminátora Matouše v letech 1490-1495 (o trochu později než graduál Kutnohorský) [18]. Na tomto díle se podílelo více iluminátorů i písařů. Asi v polovině knihy přebírá po hlavním autorovi práci jiný iluminátor. (Víme, že v roce 1495 Matouš umírá.) Výtvarnou stránku graduálu se podrobně zabývá řada publikací [11, 19, 20, 21] a další.

Obsah knihy je obdobný jako u ostatních graduálů. Jednohlasé latinské chorály v psané rhombickou chorální notací na čtyřech linkách. Iluminace knihy zachycují řadu obrazů ze života v Kutné Hoře. Na str. 469 je znázorněn kostel Sv. Trojice, jež sloužil jako rodová kaple rodiny Smíšků. Rukopis obsahuje též řadu husitských námětů - upálení Mistra Jana Husa, svrhnutí husitských kněží do šachty r. 1420.(Okolo vyobrazení městské architektury v pravé části právě tohoto obrázku se vedou spory, zda nemůže jít o západní okraj Kutné Hory v okolí Kouřimské brány či jde o formalizované zachycení středověkého města.) Na obrázku je možno v pozadí vidět dvě věžovité konstrukce nad větracími šachtami.


Kristus v zahradě Getsemanské


Svrhávání husitských kněží do šachty.
Objednatelem graduálu byl Michal Smíšek z Vrchovišť. Votivní obraz na úvodní stránce zachycuje jeho rodinu pod postavou Madony. Též smíškovské znaky jsou na kování knihy. (Poznámka o darování bohatě iluminovaného graduálu kostelu Sv. Trojice r 1492 [19] rodinou Smíšků se pravděpodobně vztahuje k tomuto rukopisu. Mohl být věnován ještě nedodělaný?) Graduál později přešel do majetku Rožmberků. Petr Vok z Rožmberka jej pak daroval roku 1590 vévodovi Ferdinandu Tyrolskému. Odsud se dostal přes uměleckohistorické muzeum ve Vídni do sbírek Národního knihovny ve Vídni [11].

Poslední soud
CANTICA srpen 2005. Kontakt: kafka@email.cz