GRAD
Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století

Úvodní list graduálu?

I když se jedná pouze o jednotlivý list, jde o velmi významnou památku české pozdně středověké knižní malby. Šlo patrně o úvodní list dnes již neznámého graduálu či antifonáře z utrakvistického prostředí.

Byl znám ze soukromé sbírky Vídni, naposledy viděn roku 1920, od té doby, byl nezvěstný. V roce 2009 se list znovu objevil na veřejnosti, neboť byl zařazen do dražby v londýnské aukční síni Sothesby's. Dne 8.11.2009 byl tento unikát vydražen a zakoupen Středočeským krajem za 17 milionů Kč. Bude umístěn v prostorách Středočeské galerie v Kutné Hoře. Dostává se tak po 500 letech zpět do města, pro něž byl vytvořen.

List je velký 645 x 443 mm.obsahuje celostránkové vyobrazení života báňského města. Navazuje tak v nevelkém časovém odstupu (přelom 15. a 16. století) na Kutnohorský graduál (Vídeň). Je však prací jiného iluminátora. Mohl by jím být například iluminátor, který dokončoval Smíškovský graduál [19]. Narozdíl od jiných známých vyobrazení graduálů zobrazuje další části zpracování stříbrné rudy - zpracování v huti, práci mincířů a umělecké zpracování stříbra a ražbu mincí. V popředí listu je stylizovaný pohled do Vlašského dvora s mincířskými šmitnami. Postavy jsou propracovanější než na předchozích graduálech [18]. Pojetí perspektivy a kompozice je naopak horší než v graduálu Kutnohorském. List obsahuje některé podobné motivy jako tento graduál. Z toho vyplývá, že iluminátor patrně z tohoto rukopisu vycházel.


Trh rudokupců - Kutnohorský graduál

Trh rudokupců - tento list
CANTICA srpen 2005. Kontakt: kafka@email.cz