GRAD
Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století

Literatura

[1]Baťa, Jan: Kutnohorský kodex. Diplomová práce. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, katedra hudební vědy, 2003.
[2]Baťa, Jan: Habent sua fata libelli. Několik poznámek k tzv. Kutnohorskému kodexu. Krásné město. 1/2005, Kutná Hora, 2005.
[3]Baťa, Jan: Ústní sdělení. 2004.
[4]Briquet, C.M.. Les filigranes, Dictionnaire des marques du papier. sv. 2. Leipzig, 1923.
[5]Brodský, Pavel: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. Praha: Koniash Latin Press, 2000. ISBN 80-85917-78-5. s. 317.
[6]Brodský Pavel: Misál Jan Humpoleckého. Studie o rukopisech XXXI. Praha: Archiv AV ČR, 1995-96. s. 205-206.
[7]Černý, Jaromír: Ústní sdělení. 2004.
[8]Černý, Jaromír: Vícehlasá moteta 14. a 15. století. Partitura. Praha: Supraphon, 1989. 137 s. ISBN 80-7058-012-7.
[9]Černý, Jaromír: Vícehlasé písně konduktového typu v českých pramenech 15. století. Miscelanea musicologica XXXI. Praha: Universita Karlova, Facultas philosophica, 1984. s 39-142.
[10]Černý, Jaromír; Žůrek, Jiří. Černý klíč (clavis nigra). Verze 1.1. 9.4.2002 <http://www.clavmon.cz/clavis_nigra/index.htm>.
[11]Drobná, Z.: Dva kutnohorské kancionály z konce 15. století. Krásné město 1971 č.4. s. 61-62.
[12]Eben David: Ústní sdělení. 2004.
[13]Fiala Jan: Po stopách protireformace. Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české 4, 32-34, 1929.
[14]Horyna, Martin: Jan Trojan Turnovský - Opera Musica. Partitura. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002. s. XV. ISBN 80-7040-560-0.
[15]Horyna, Martin: Ústní sdělení, 2005.
[16]Kafka Štěpán: Graduál Českého muzea stříbra, Krásné město, 1/2005, Kutná Hora, 2005.
[17]Kafka Štěpán: Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století, Krásné město, 1/2005, Kutná Hora, 2005.
[18]Krása Josef: Knižní malba. s. 603-609. In Chadraba Rudolf (ed.). Dějiny českého umění I/2, Praha: ACADEMIA, 1984.
[19]Krása, Josef: Knižní malířství. s. 387-457. In Homolka, Jaromír et al.. Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526). Praha: ODEON, 1978.
[20]Kukralová Kateřina: Kutnohorský graduál. Seminární práce. VOŠ restaurování a konzerv. technik. Litomyšl, 1997.
[21]Leminger Emanuel: Umělecké řemeslo v Kutné Hoře. Praha: Česká akademie věd a umění, 1926. s. 196-218.
[22]Mužík František: Christ ist erstanden - Buoh všemohúcí. Miscelanea musicologica XXI-XXIII. Praha: Universita Karlova, Facultas philosophica, 1970. 7-46.
[23]Orel, Dobroslav: Hudební prvky svatováclavské. Svatováclavský sborník II * 3. Praha, 1937
[24]Snížková Jitka. Rukopisný graduál v Kutné Hoře. Opus Musicum roč. 19. 1987. s. 244-247
[25]Studničková, Milada: Nové poznatky k rukopisu Martyrologia z Gerony. In Lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient), 13. ročník odborné konference (23.- 24.listopadu 2004), 2004. <http://www.svkol.cz/konf/98hrad19.htm>.
[26]Studničková, Milada: Ústní sdělení. 2004.
[27]Šimek Josef: Zpráva o kaňkovském graduále. s. 244-247. In Šimek Josef. Kutná Hora XV a XVI století. Kutná Hora: Šolc, 1907
[28]Vanišová, Dagmar: Kodex Speciálník ca 1500 Písně. Praha: Supraphon, 1990. 75 s. ISBN 80-7058-182-4.
[29]Velímský Filip, Ústní sdělení, 2009
[30]Vaněk Vojtěch, Ústní sdělení, 2011
[31]Mitchell Robert, osobní sdělení, 2013
[32]Lewon Marc, A New Concordance for “Cecus” from Kutná Hora, 15.8.2013, <http://musikleben.wordpress.com/2013/08/15/kuttenberg-cecus/>
[33]Lewon Marc, Marc’s Milk Carton: The Kuttenberg-Fragment, 15.8.2013, <http://mlewon.wordpress.com/2013/08/15/the-kuttenberg-fragment/>
CANTICA srpen 2005. Kontakt: kafka@email.cz