GRAD
Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století

Latinský graduál 1

Tento pramen je uložen ve Státním okresním archívu Kutná Hora. Nemá signaturu a nebyl dosud nikým zkoumán. Je vázán v dřevěných deskách potažených koží velikosti 220 x 320 mm s kovovými sponami, obsahuje 249 listů velikosti 210 x 310 mm.

Datace (blíže u graduálu ČMS): Podle písma a stylu notace je možné usuzovat na přelom 15. a 16. století [7]. V prvé části má papír filigrány (vodotisk) ve tvaru zdobené koruny ve velikosti 50 x 123 mm. V tomto období šlo o motiv používaný řadou papíren, na Briquetově seznamu [4] odpovídá č. 4922 - Bamberg 1506 (rozměry 33x44); var.sim. - Halberstadt 1502-1510, Bavorsko 1506-1513, Vicence 1507 apod. Neshody jsou však ve velikosti, buď jde o neznámou variantu některé z papíren nebo jde o falsifikát. Asi v poslední čtvrtině svazku je papír označen filigrány ve tvaru srdce velikosti 20 x 30 mm jež tvarově koresponduje s Briquet č. 4204 - Nideggen 1517 (32x45 mm).

Graduál je zdobený rostlinnými ornamenty, je použito i zlato a stříbro. Výzdoba však není zcela pečlivě provedena. Figurální iluminace zde nejsou obsaženy. Výzdobu by bylo možno datovat (tedy v souladu s textovou a hudební složkou) na počátek 16. století [26]. Celkově tento graduál vypadá o trochu mladší než graduál ČMS.

Graduál má typický obsah té doby - latinské hymny a chorály pro církevní rok psané v chorální rhombické notaci a černé mesurální notaci na čtyřech linkách. Text je psán novogotickým českým písmem. Všechny skladby jsou jednohlasé. Psali ji nejméně 2 písaři, starší ruka patrně odpovídá konci 15. stol., novější začátku 16. stol. Na foliích 203a - 220b je soubor písní psaný v černé menzurální notaci na 5 linkách. Jednalo se v té době o skladby obecně známé, jsou zde uváděny pouze jejich incipity (začátky písní), a texty (mnoho slok). Z písní zde jsou např. Ave yerarhia, Imperatrix gloriosa, In novo anno, Resurgenti nazareno, Nobis est natus hodie, Jesus Christus nostra salus, Deus omnipotens (latinská verze Buoh všemohúcí) a další. Jediné dvě písně s českým textem jsou Svatý Václave a Buoh všemohúcí. Všechny písně jsou notovány též pouze jednohlasně, jediná dvouhlasá skladba je na fol. 234b. Jde o píseň Hec dies quam fecit. (Její českou obdobu jsem nalezl v Graduálu ČMS jako Tento den zvláštní.) Je psána mladší rukou než předchozí skladby, pravděpodobně počátkem 16. století.


Píseň Buoh všemohúcí


Píseň In hoc anni circulo
Graduál by mohl patřit do okruhu utrakvistického literátského bratrstva podobně jak je to u jiných graduálů té doby [7]. Nebo je katolický? Přesné určení by vyžadovalo hlubší studium obsaženého repertoáru. I když nemáme žádné důkazy o tom, zda pochází z Kutné Hory, nic nesvědčí proti tomu, že by mohl patřit např. literátskému bratrstvu při některém z kutnohorských kostelů.

Zápis písně Hec dies quam fecit
(Toto je ten den, který stvořil Bůh)
CANTICA srpen 2005. Kontakt: kafka@email.cz