GRAD
Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století

Kutnohorský antifonář

Tento pramen je uložen v Národní knihovně České republiky v Praze pod sign. XXIII A2. Je zde uváděn jako "Kutnohorský graduál", podle obsahu však jde o antifonář [3] [21]. Obsahuje asi 300 pergamenových listů velikosti 430 x 670 mm, řada listů je vyřezána. Je bohatě iluminovaný. Vznikl ve významné Pražské dílně iluminátora Valentina Noha z Jindřichova Hradce (jeho jméno je vyznačeno na str. 254). Rok vzniku 1471 je uveden v iluminacích na str. 247 a 251). Není to však dílo jedné ruky, na pracích se podíleli nejméně 3 iluminátoři a dva písaři [21]. Znalost reálií z hornického prostředí předpokládá úzký kontakt autorů s Kutnou Horou.

Výtvarně se řadí k našim význačným památkám knižní malby. Z tohoto hlediska je popisován v řadě publikací [18,19] [21]. Výtvarnou úrovní se prý může měřit s předními evropskými rukopisy této doby. Typická jsou zde vyobrazení v madailóncích na okrajích stránek.

Obraz z úvodního listu je zajímavým svědectvím o způsobu dolování a zpracování rudy v Kutné Hoře i když nedosahuje takové reality jako pozdější prameny. Na horní straně listu jsou vyobrazeni představitelé města se jmény na páskách s hofmistrem Mikulášem ze Skalice. V úvodu antifonáře je připomínán příjezd krále Vladislava Jagelonského do Prahy a jeho korunovace [20].

Svazek obsahuje latinské zpěvy oficia. Jsou psány v rhombické chorální notaci na čtyřech linkách. Nenalezl jsem zde žádné vícehlasé skladby.

O majiteli pramene by mohla napovídat zmínka v historických záznamech: Literátské bratrstvo jednoho kostela (Vysokého ?) prý vlastnilo již roku 1471 bohatě zdobený graduál [21]. Domnívám se, že by mohlo jít právě o tento pramen.

Úvodní list s obrazem kutnohorského dolování

Představitelé horníků

Detail práce havířů

kmen Jesse


detail - proroci Joel a Izaiáš a král David


detail - hornický znak

Kristus ve vinném lisu


detail - pravý dolní roh


Apoštolové Petr a Pavel

Typické medailonky v bordurách
CANTICA srpen 2005. Kontakt: kafka@email.cz